Preguntes freqüents

 

1.  Què és la socialització?

El sistema de socialització de llibres consisteix en aprofitar i reutilitzar tots aquells exemplars que al final del curs es trobin en bon estat, amb l’objectiu d’unificar i rebaixar la càrrega econòmica que les famílies han d’assumir cada any escolar.

En la socialització es perd la propietat individual dels exemplars que passa a ser col·lectiva. Així es promou valors com:

·       solidaritat: donada la propietat compartida

·       compromís: ja que el llibre és un actiu durador que ha de ser reutilitzat per altres alumnes, n’hem de tenir molta cura i extremar-ne la conservació

·       sostenibilitat: amb aquest sistema s’estalvia recursos econòmics i naturals

2.  Quins són els meus drets?

 • Rebre un joc de llibres en bon estat per a cada curs compost per un nombre variable de llibres reutilitzats i llibres nous.
 • Pagar una quota única anual
  • Inferior al valor de cost dels llibres nous
  • En dos terminis
  • Subjecte a variacions interanuals
   • Depenent del nombre d’adherits
   • Depenent dels possibles increments o decrements de preus i canvis de llibres per part del claustre

 

3.  Quins són els meus deures?

•       Mantenir i conservar els llibres en bon estat durant l’any d’us

•       Segons els criteris establerts per la comissió

•       Entregar els llibres el dia establert per la comissió

4.  Si no m’agrada el lot que m’ha tocat pèrquè està guixat o en mal estat, què passa?

Totes les incidències que detectem un cop rebut el nostre lot, les hem de comunicar l’abans possible a la comissió. Aquesta garanteix el bon estat d’us dels llibres però no és infal·lible per tant es revisarà tot allò que ens apunteu i s’observaran totes les queixes.

No obstant això, l’estat dels llibres ha de respondre a un criteri objectiu d’acceptació. Les apreciacions subjectives, no tenen cabuda en el projecte.

Si està dins els paràmetres d’acceptació, ens haurem de quedar els llibres. No podrem rebutjar un lot o un llibre senzillament perquè no ens agradi si aquest està en condicions.

5.  Puc haver dit si a la socialitzacio i després canviar d’opinió i desdir-me?

Es demana un compromís mínim però s’entén que la gent pugui canviar de parer.

En tots els casos es demanarà la devolució dels llibres en poder de l’alumne i

·       Si algun d’aquests llibres no s’entrega o s’entrega malmès i, per tant, no apte per la socialització, s’aplicarà les penalitzacions pertinents

·       No es farà la devolució de les quotes de socialització que s’hagi abonat

 

6.  Què passa si, per exemple, els llibres de 1er valen menys que la quota fixa que hem de pagar si socialitzem?

Encara no s’ha donat el cas. El preu dels lots fins la data ha estat sempre superior a la quota de socialització.

Els descomptes dels que ens beneficiem en comprar volums significatius de llibres directament a les editorials, permet oferir preus competitius.

 

7.  quina quota han de pagar els alumnes de p3, p4 i p5?

Encara que socialitzin, aquests cursos tenen fitxes que són noves cada any. Des de la comissió se’ls ofereix la possibilitat d’adquirir-les amb el mateix descompte que nosaltres comprem. Això és amb un preu molt avantatjós respecte el de mercat.

8.  per què socialitzar si puc passar els llibres del meu fill gran al petit directament?

Aquesta és una resposta que correspon a cada família. El que cerca aquest projecte és el bé comú. En la socialització deixem de posseir els llibres per passar a compartir-los amb la resta d’alumnes. Fem una utilització molt més eficient del recurs llibre que passa a tenir una vida útil més llarga i per tant l’abaratim. No el passem al nostre fill però tampoc l’hem de comprar de nou si està malmès o ha canviat. Portem el model de reutilització “familiar” a un col·lectiu molt més gran, possibilitant així una major economia en la gestió dels actius.