Compartim els diferents materials que hem elaborat pel tancament del curs 2014-2015 i que van ser presentats i aprobats en l’Assemblea General de socis del passat 11 de febrer.

A més d’aquesta memòria visual d’activitats, a sota trobareu enllaços a la memòria econòmica i a l’informe sobre les activitats i projectes previstos pel curs actual.

 

 

Memòria econòmica curs 2014-205

Activitats i Projectes Curs 2015-2016